top of page

Only You / Grief

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Only you

If it were not for you

I would have been just smoke,

A star without light,

A dried teardrop

on a cheek;

Without hope, without vibe,

Just an inert corpse;

A withered flower

Burned by the blaze of life;

A soul drowned in despair.

And then, you appeared.

An unexpected ray of light;

An unbelievable shimmer

of happiness.

You gave me wings;

Were by my side forever;

And helped me overcome the pain.

And I was revived,

I got courage

And I fought with life.

I didn’t fly too close to the sun,

Nor I descended above the sea.

I flew unceasingly in between

Scanning the horizon

Searching for my light.

Who knows if I will ever find it;

Maybe just you

But you cannot speak to me.

You are by my side, mute;

But I still feel you.

I feel the warmth of the love

You have for me.

And I thank you

And I promise you,

I will always fight

And I will never give up;

Hoping that one day,

I will be by your side

Filled with the light I found

Searching under your watch.

© 2018 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Doar tu

Dacă n-ai fi fost tu,

Aş fi fost doar un fum.

O stea fără lumină,

O lacrimă uscată

Pe-un obraz.

Fără speranţă, fără viaţă,

Doar un trup inert,

O floare veştejită de pârjolul existenţei,

Un suflet întunecat de disperare…

Şi-atunci, ai apărut tu.

O rază nesperată de lumină,

O sclipire neaşteptată

De fericire.

Mi-ai dat aripi,

Ai fost lângă mine mereu

Şi m-ai ajutat să trec peste durere.

Şi-am reînviat,

Am prins curaj

Şi am luptat

Cu viaţa.

Nu am zburat prea aproape de soare,

Dar nici n-am coborât până lângă mare

Ci am zburat necontenit între,

Scrutând văzduhul,

Căutându-mi lumina…

Cine ştie de-o voi găsi vreodată.

Poate doar tu.

Dar nu îmi poţi vorbi.

Eşti lângă mine,

Mut. Dar tot te simt.

Îţi simt căldura iubirii ce mi-o porţi,

Şi-ţi mulţumesc, şi-ţi mai promit,

Că voi lupta mereu,

Şi nu voi renunţa la speranţa că,

Într-o zi voi fi lângă tine,

Plină de lumină, lumina ce-am găsit

Căutând-o sub ocrotirea ta.

© 2018 Carmen Silva

 

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Grief

When way too soon, unnatural,

you died;

I cried for you in many mournful verses.

And from my cheeks, I gathered cried,

in time, too many tears.


The reality of your death

shackled me to a pyre of pain.

Burned my broken wings;

and locked me in the silence

of a starving grief.


Your departing left me falling.

My frail heart, shattered.

Far away in another world,

you cannot see this grief

which is still growing.

© 2018 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Durere

Când prea vremelnic, nefiresc, te-ai stins,

Te-am plâns în versuri multe, triste;

De pe obraji am adunat, în timp,

Prea multe lacrimi,

Plânse.

Realitatea morţii tale

De rugul durerii m-a legat;

Mi-a frânt aripile şi m-a-ncuiat

În liniştea durerii

Prea flămândă…

Plecarea ta m-a lasat în cădere.

Inima mea fragilă, sfărâmată.

Pătruns în altă lume,

Nu poţi vedea

Durere mea crescândă.

© 2018 Carmen Silva

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page