top of page

Raining Tears / Love / Sorrow

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Raining Tears

Blue shreds of butterfly wings

Caught in my life's storm

Fall like a rain of painful thoughts

On my ablazing soul.

And when I feel them burning

On my eyelids one by one,

It's you that I remember

And your face, so sad, appears in my mind.

In the sky, from the buds of the night

Stars bloom trembling

And fill with a light perfume

Our beating hearts.

And if you go afar

With the wide world in your thought,

I'll stay back here with our stars

And raining tears from my soul.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Lacrimi Plouând

Albastre frânturi de aripi de fluture sărman

În vijelia vieţii mele prins,

Cad ca o ploaie de gânduri zbuciumate

Pe sufletu-mi aprins.

Şi când le simt cum ard

Pe pleoape-mi rând pe rând,

Îmi amintesc de tine

Iar chipu-ţi îmi răsare trist în gând.

Pe cer din ai nopţii boboci

Stele-nfloresc tremurânde

Şi umplu cu-al lor parfum luminos

A noastre inimi bătânde.

Şi de tu pleci departe

Cu lumea cea largă în gând,

Eu voi rămâne cu stelele noastre

Şi sufletu-mi, lacrimi plouând.

© 2017 Carmen Silva

 

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Love

I loved my life,

And yet, I died a long time ago.

With soul and body

Long ago.

Long ago I gave my heart away.

And if I never could

Share with him at least for one moment

The light of the sun,

Then I should at least share

The nearness of our graves.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Iubire

Mi-am iubit viaţa,

Şi totuşi am murit demult,

Cu suflet şi trup,

Demult.

Demult mi-am dat inima.

Şi dacă nu am putut niciodată,

Să împart cu el măcar pentru o clipă

Lumina soarelui,

Atunci să împart măcar,

Apropierea dintre

Morminte.

© 2017 Carmen Silva

 

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Sorrow

Am I still what I used to be?

Too many tears have embraced me.

Away from home and you,

I confront alone my own image in the mirror.

I look towards my past

To understand where I went wrong,

Tore apart by bitter thoughts

I try to forget you.

I am like a shadow,

A memory of what I once was...

And there is no way out

From the insides of this mirror.

I loved you too much.

Even this memory tears me apart

Leaving me trapped to reflect myself

In the mirror of my own soul.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Tristeţe

M-ai sunt oare ce-am fost?

Prea multe lacrimi m-au îmbrăţişat.

Departe de casă şi de tine

Îmi înfrunt singură

Acel trist chip din oglindă.

Privesc mereu în urmă

Să aflu unde am greşit.

Sfâşiată de gânduri amare.

Încerc să uit…

Sunt ca o umbră,

O amintire a ce-am fost cândva

Şi nu găsesc nici o ieşire

Dintre ramele acestei oglinzi.

Te-am iubit prea mult.

Însăşi această amintire mă sfâşie

Lăsându-mă tristă, să mă reflect

În a sufletului oglindă.

© 2017 Carmen Silva

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page