top of page

The Seconds Hurt Me / Your Woman / And if, Even the Time Would Cry

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

The Seconds Hurt Me

The seconds of your tears hurt me,

Hurt me deep.

On shards of heavy words

I run barefooted,

Trying to grasp you.

The seconds of the passing moments hurt me,

Hurt me profound.

Your perfume, lost in the distance;

And your silent steps are crushing

My emptied soul.

The seconds of your silence hurt me,

Hurt me too late.

I could have stopped from running

But I have left, and now

My soul is barren.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Mă Dor Secundele

Mă dor secundele lacrimilor tale,

Mă dor adânc.

Pe cioburi de cuvinte grele

Păşesc desculţă şi grăbită

Să te prind.

Mă dor secundele clipelor ce curg

Mă dor sfâşietor,

În zări parfumul tău se pierde

Şi paşii tăi tăcuţi strivesc

Sufletu-mi gol.

Mă dor secundele tăcerii tale,

Mă dor târziu,

Aş fi putut să mă opresc mult mai devreme,

Dar te-am lăsat, fugind, şi-acum,

Am sufletul pustiu.

© 2017 Carmen Silva

 

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

Your Woman

I was stepping over whispers,

From shadows, I was calling you,

Deep, in the sad night

I was thinking of you.

And if I never find you

And I shall be alone,

Forever love I'll swear to you

And in my mind, your name

I will be always calling.

Away from me you are,

One quiet grave in autumn.

Through fog the tears rain, and I

To you, I swear that always

Will be your woman.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

A Ta Doamnă

Păşeam plângând pe şoapte,

Din umbre te chemam,

Adânc, în trista noapte,

La tine mă gândeam.

Şi dacă nu te-oi mai găsi,

Şi singură voi fi în lume,

Iubire veşnică-ţi jura-voi,

Şi-n gând striga-voi al tău nume.

Departe tu de mine,

Tăcut mormânt în toamnă,

Prin ceţuri lacrimi plouă, iar eu,

Îţi jur că veşnic fi-voi, a ta doamnă.

© 2017 Carmen Silva

 

[English]

Volume: The Seconds of Teardrops

And if, even the time would cry

And if, even the time would cry

For it can hear your voice no more,

What right do I have, really

To tell you that I love you?

And if, even the time would cry

For it had lost you in its deafened mists,

The second of your voice would then

Forever break its mute abyss.

And if, even the time would cry

And tears its seconds would be,

When the sad hours into the night would flow,

That you are gone ... we all shall know.

© 2017 Carmen Silva

[Romanian]

Volum: Secundele Lacrimilor

Şi Dacă Şi Timpul Ar Plânge

Şi dacă şi timpul ar plânge

Că vocea nu îţi mai aude

Ce drept mai am eu oare

Că te iubesc aţi spune?

Şi dacă şi dacă şi timpul ar plânge

Că-n negurile-i surde te-a pierdut,

Atunci secunda vocii tale

Ar sparge pe vecie abisul său cel mut.

Şi dacă şi timpul ar plânge

Iar lacrimi secundele-ar fi

Când orele triste în noapte vor curge

Că tu nu mai eşti, atunci v-om şti.

© 2017 Carmen Silva

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page